Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Notification under arts. 6.3, 7, 8 and 25.2 of European Arrest Warrant by Bulgaria. 2019
Origin
Ei
Publication Date
11/12/2019
Categories
- Notifications & Declarations
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud