Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
EJN/2019/96
Name
52nd Plenary EJN - Conclusions on current developments on the application of the EAW
Origin
Ei
Publication Date
27/05/2020
Categories
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- NÕUKOGU OTSUS 2008/976/JSK, 16. detsember 2008, Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- NÕUKOGU OTSUS 2008/976/JSK, 16. detsember 2008, Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud