Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Notification under arts. 6.3, 7.1, 7.2, 8.2 and 25.2 of EAW by Bulgaria (Estonian)
Origin
Ei
Publication Date
02.08.2011
Categories
- Notifications & Declarations
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud