Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Case C-303/05
Name
Case C-303/05, Advocaten voor de Wereld (Judgment of 3 May 2007)
Origin
Ei
Publication Date
19/07/2011
Categories
- Case Law
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud