Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Case C-509/18, Minister for Justice and Equality v PF (Judgment of the Court -Grand Chamber- of 27 May 2019)
Origin
Ei
Publication Date
02/07/2019
Categories
- Case Law
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud