Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
erererr
Name
Table of Implementation: 2006/783/JHA. Confiscation orders of 6 October 2006
Origin
Ei
Publication Date
27.05.2011
Categories
- Status of Implementation
- Nõukogu raamotsus 2006/783/JSK, 6. oktoober 2006 , konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
- Nõukogu raamotsus 2006/783/JSK, 6. oktoober 2006 , konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud