Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
rnrn33
Name
Table of Implementation: 2003/577/JHA. Freezing Orders of 22 July 2003
Origin
Ei
Publication Date
27.05.2011
Categories
- Status of Implementation
- Nõukogu raamotsus 2003/577/JSK, 22. juuli 2003, vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus
- Nõukogu raamotsus 2003/577/JSK, 22. juuli 2003, vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud