Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Extracts from Conclusions of Plenary meetings of the EJN concerning case-law on the EAW
Origin
Ei
Publication Date
08/01/2018
Categories
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- NÕUKOGU OTSUS 2008/976/JSK, 16. detsember 2008, Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud