Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Euroopa vahistamismääruse tegemise ja täitmise käsiraamat
Origin
Ei
Publication Date
06.10.2017
Categories
- Handbooks, guidelines and practical guidance
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud