Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Corrigendum to Directive 2014/41/EU regarding the European Investigation Order (Estonian version)
Origin
Ei
Publication Date
28/02/2017
Categories
- Direktiiv 2014/41/EL, 3. aprill 2014, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades
- Direktiiv 2014/41/EL, 3. aprill 2014, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud