Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Table of implementation: 2001/40/EC. Mutual recognition of decisions on the expulsion of third country nationals.
Origin
Ei
Publication Date
08.11.2016
Categories
- Status of Implementation
- Nõukogu Direktiiv 2001/40/EÜ, 28. mai 2001, kolmandate riikide kodanike väljasaatmise otsuste vastastikuse tunnustamise kohta
- Nõukogu Direktiiv 2001/40/EÜ, 28. mai 2001, kolmandate riikide kodanike väljasaatmise otsuste vastastikuse tunnustamise kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud