Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2014/42/EU. Freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime
Origin
Ei
Publication Date
08.09.2016
Categories
- Status of Implementation
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/42/EL, 3. aprill 2014 , kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/42/EL, 3. aprill 2014 , kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud