Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2010/64/EU. Right to interpretation and translation in criminal proceedings
Origin
Ei
Publication Date
11.04.2016
Categories
- Status of Implementation
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/64/EL, 20. oktoober 2010, õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/64/EL, 20. oktoober 2010, õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud