Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2012/13/EU. Right to information in criminal proceedings
Origin
Ei
Publication Date
11.04.2016
Categories
- Status of Implementation
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/13/EL, 22. mai 2012 , milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/13/EL, 22. mai 2012 , milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud