Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
2010/64/EU: Directive of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings
Origin
Ei
Publication Date
04/04/2016
Categories
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud