Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Explanatory report on National Legislation of FD Freezing Orders
Name
Explanatory report on National Legislation of FD Freezing Orders
Origin
Ei
Publication Date
29/03/2016
Categories
- Reports
- Nõukogu raamotsus 2003/577/JSK, 22. juuli 2003, vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus
- Nõukogu raamotsus 2003/577/JSK, 22. juuli 2003, vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud