Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
EVMi Suhtes tehtud otsuse standardvorm. *Annex VIII of the revised EAW Handbook
Origin
Ei
Publication Date
24/11/2008
Categories
- Forms
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
Council of the EU
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud