Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Designation of competent authorities regarding the Directive on the European Protection Order by Northern Ireland.
Origin
Ei
Publication Date
17/06/2015
Categories
- Notifications & Declarations
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/99/EL, 13. detsember 2011 , Euroopa lähenemiskeelu kohta
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/99/EL, 13. detsember 2011 , Euroopa lähenemiskeelu kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud