Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2011/99/EU. Directive on the European Protection Order
Origin
Ei
Publication Date
27.05.2015
Categories
- Status of Implementation
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/99/EL, 13. detsember 2011 , Euroopa lähenemiskeelu kohta
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/99/EL, 13. detsember 2011 , Euroopa lähenemiskeelu kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud