Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Report on Eurojust's casework in the field of the European Arrest Warrant (2007-2013)
Origin
Ei
Publication Date
23/06/2014
Categories
- Reports
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud