Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Annex to the Report on the implementation of the FD on prevention and settlement of conflicts of exercise of jurisdiction in criminal proceedings
Origin
Ei
Publication Date
12/06/2014
Categories
- Reports
- Nõukogu raamotsus 2009/948/JSK, 30. november 2009 , kohtualluvuskonfliktide vältimise ja lahendamise kohta kriminaalmenetluses
- Nõukogu raamotsus 2009/948/JSK, 30. november 2009 , kohtualluvuskonfliktide vältimise ja lahendamise kohta kriminaalmenetluses
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud