Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Notification under articles 6.3, 7 and 25.2 European Arrest Warrant by France. 2004
Origin
Ei
Publication Date
28/03/2014
Categories
- Notifications & Declarations
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud