Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Notification under articles 6.3, 7.1, 8.2, 25.2, 27.1 European Arrest Warrant by Estonia. 2013
Origin
Ei
Publication Date
13/02/2013
Categories
- Notifications & Declarations
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud