Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Constitutional Court. 20.12.2005, Sentence 339/2005. Hearing of the arrested person with the presence of a lawyer of his choice, the court cannot appoint a lawyer under the legal-aid rota system. (ES)
Origin
Ei
Publication Date
03/01/2013
Categories
- Case Law
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud