Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Constitutional Court. Sentence 95/2007, 07-05-2007. Deadlines of provisional deprivation of liberty at EAW. (ES)
Origin
Ei
Publication Date
03/01/2013
Categories
- Case Law
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud