Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Notification of the implementation of the Council Framework Decisions 2009/948/JHA and 2009/829/JHA by Poland
Origin
Ei
Publication Date
10/12/2012
Categories
- Notifications & Declarations
- Nõukogu raamotsus 2009/948/JSK, 30. november 2009 , kohtualluvuskonfliktide vältimise ja lahendamise kohta kriminaalmenetluses
- Nõukogu raamotsus 2009/948/JSK, 30. november 2009 , kohtualluvuskonfliktide vältimise ja lahendamise kohta kriminaalmenetluses
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud