Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Seminar on “Confiscation and Organised Crime: procedures and perspectives in international judicial cooperation” Palermo, 21-22 May 2012 - Summary Report
Origin
Ei
Publication Date
10/12/2012
Categories
- Nõukogu raamotsus 2006/783/JSK, 6. oktoober 2006 , konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
- Nõukogu raamotsus 2006/783/JSK, 6. oktoober 2006 , konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud