Due to the updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and see the new design of Atlas, Fiches Belges and Compendium.
Judiske Bibliotek
Search the Library
Reference number
Name
Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæ- iske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale – Meddelelsesskrivelse
Origin
Nej
Publication Date
03-08-2011
Categories
- Notifications & Declarations
- Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale
- Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved