Due to the updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and see the new design of Atlas, Fiches Belges and Compendium.
Judiske Bibliotek
Search the Library
Reference number
EJN/2019/103
Name
53rd Plenary EJN - Conclusions on current developments on the application of the EAW
Origin
Nej
Publication Date
27-05-2020
Categories
- 2002/584/RIA: Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne - Erklæringer fra en række medlemsstater i forbindelse med rammeafgørelsens vedtagelse
- RÅDETS AFGØRELSE 2008/976/RIA af 16. december 2008 om Det Europæiske Retlige Netværk
- 2002/584/RIA: Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne - Erklæringer fra en række medlemsstater i forbindelse med rammeafgørelsens vedtagelse
- RÅDETS AFGØRELSE 2008/976/RIA af 16. december 2008 om Det Europæiske Retlige Netværk
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved