Judiske Bibliotek
Search the Library
Reference number
Case C-303/05
Name
Case C-303/05. Judgment of the Court of 3 May 2007 - Advocaten voor de Wereld VZW v Leden van de Ministerraad (Police and judicial cooperation in criminal matters -EAW-Removal of verification of double criminality - Validity)
Origin
Nej
Publication Date
19/07/2011
Categories
- Case Law
- 2002/584/RIA: Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne - Erklæringer fra en række medlemsstater i forbindelse med rammeafgørelsens vedtagelse
- 2002/584/RIA: Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne - Erklæringer fra en række medlemsstater i forbindelse med rammeafgørelsens vedtagelse
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved