Judiske Bibliotek
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2013/48/EU. Right of access to a lawyer in criminal proceedings and in EAW proceedings
Origin
Nej
Publication Date
08/09/2016
Categories
- Status of Implementation
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved