Judiske Bibliotek
Search the Library
Reference number
Name
The EU rights of victims of trafficking in human beings (Copyright notice © European Union, 2005-2016)
Origin
Nej
Publication Date
21/04/2016
Categories
- 2001/220/RIA: Rådets rammeafgørelse af 15. marts 2001 om ofres stilling i forbindelse med straffesager
- Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager
- Rådets direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA [EUT L 101 af 15.4.2011].
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU af 13. december 2011 om den europæiske beskyttelsesordre
- Rådets direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser
- 2001/220/RIA: Rådets rammeafgørelse af 15. marts 2001 om ofres stilling i forbindelse med straffesager
- Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager
- Rådets direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA [EUT L 101 af 15.4.2011].
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU af 13. december 2011 om den europæiske beskyttelsesordre
- Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved