Judiske Bibliotek
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2010/64/EU. Right to interpretation and translation in criminal proceedings
Origin
Nej
Publication Date
11/04/2016
Categories
- Status of Implementation
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved