Judiske Bibliotek
Search the Library
Reference number
Name
Europa-Parlamentets og rådets Forordning (EU) Nr. 606/2013 af 12. juni 2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål
Origin
Nej
Publication Date
04/04/2016
Categories
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU af 13. december 2011 om den europæiske beskyttelsesordre
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU af 13. december 2011 om den europæiske beskyttelsesordre
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved