Judiske Bibliotek
Search the Library
Reference number
Name
Rammeafgørelse 2003/577/RIA, 2009/948/RIA, 2008/909/RIA og 2008/947/RIA - Erklæringer og meddelelser fra Den Slovakiske Republik
Origin
Nej
Publication Date
04-08-2015
Categories
- Notifications & Declarations
- Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale
- Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved