Judiske Bibliotek
Search the Library
Reference number
Name
Rådets resolution af 10. juni 2011 om en køreplan for styrkelse af ofres rettigheder og beskyttelse, særlig i straffesager
Origin
Nej
Publication Date
16/10/2014
Categories
- Rådets direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU af 13. december 2011 om den europæiske beskyttelsesordre
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA
- Rådets direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA
- Rådets direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU af 13. december 2011 om den europæiske beskyttelsesordre
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved