Judiske Bibliotek
Search the Library
Reference number
111
Name
Report from the Commission of 22 December 2008 based on Article 14 of the Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence
Origin
Nej
Publication Date
12-05-2011
Categories
- Reports
- Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale
- Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved