Judiske Bibliotek
Search the Library
Reference number
Name
Erklæringer afgivet til Generalsekretariatet for Rådet vedrørende rammeafgørelsen af 13. juni 2002 i forbindelse med iværksættelsen af den europæiske arrestordre
Origin
Nej
Publication Date
28/03/2014
Categories
- Notifications & Declarations
- 2002/584/RIA: Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne - Erklæringer fra en række medlemsstater i forbindelse med rammeafgørelsens vedtagelse
- 2002/584/RIA: Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne - Erklæringer fra en række medlemsstater i forbindelse med rammeafgørelsens vedtagelse
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved