Due to the recent updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and apply the new design.
Judiske Bibliotek
Search the Library
Reference number
Name
Gennemførelse af Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne - Meddelelse fra Den Tjekkiske Republik
Origin
Nej
Publication Date
03-02-2014
Categories
- Notifications & Declarations
- 2002/584/RIA: Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne - Erklæringer fra en række medlemsstater i forbindelse med rammeafgørelsens vedtagelse
- 2002/584/RIA: Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne - Erklæringer fra en række medlemsstater i forbindelse med rammeafgørelsens vedtagelse
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved