Právní knihovna
Vyhledávání v knihovně
Číslo
Jméno
konsolidovaná podoba osvědčení týkajícího se výkonu peněžitých trestů a pokut (Pdf)
Původ
Ne
Datum vydání
08.08.2011
Kategorie
- Formuláře
- Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut
- Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut
Vlastnosti
Původce
EJN tools
Additional files


 
  • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena