Právní knihovna
Vyhledávání v knihovně
Číslo
Jméno
Implementation of Framework Decision 2008/947/JHA on the application of the principle of mutual recognition to judgements and probation decisions with a view to the supervision measures and alternative sanctions (June 2021)
Původ
Ne
Datum vydání
18.06.2021
Kategorie
- Stav implementace
- Rámcové rozhodnutí Rady 2008/947/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty
- Rámcové rozhodnutí Rady 2008/947/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty
Vlastnosti
Původce
EJN tools
Additional files


 
  • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena