Právní knihovna
Vyhledávání v knihovně
Číslo
Jméno
Formulář č. 4 Informace týkající se částečného uznání nebo úplného odmítnutí uznání rozhodnutí o peněžitém trestu nebo pokutě (kromě úplného uznání a úplného výkonu) na základě článků 4, 7, 14 a 20 rámcového rozhodnutí 2005/214/SVV
Původ
Ne
Datum vydání
05.07.2017
Kategorie
- Formuláře
- Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut
- Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut
Vlastnosti
Původce
EJN tools
Additional files


 
  • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena