Právní knihovna
Vyhledávání v knihovně
Číslo
Jméno
Formulář č. 1 Informace týkající se rozhodnutí o peněžitém trestu nebo pokutě na základě článků 11, 12 a 15 rámcového rozhodnutí 2005/214/SVV
Původ
Ne
Datum vydání
05.07.2017
Kategorie
- Formuláře
- Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut
- Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut
Vlastnosti
Původce
EJN tools
Additional files


 
  • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena