Právní knihovna
Vyhledávání v knihovně
Číslo
Jméno
Word formulář - konsolidovaná podoba osvědčení týkajícího se výkonu peněžitých trestů a pokut
Původ
Ne
Datum vydání
14.10.2015
Kategorie
- Formuláře
- Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut
- Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut
Vlastnosti
Původce
EJN tools
Additional files


 
  • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena