Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Table of Implementation: 2002/465/JHA. Joint Investigation Teams (JIT) of 13 June 2002
Източник
Не
Publication Date
25/07/2012
Категории
- Статус на изпълнение
- Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно съвместните екипи за разследване
- Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно съвместните екипи за разследване
- Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно съвместните екипи за разследване
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved