Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
No. 133(I) of 2004 A law to provide for the European Arrest Warrant and the surrender procedures of requested persons between Member States of the European Union 2004. Cyprus
Източник
Не
Publication Date
22/05/2012
Категории
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved