Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Act of 29 April 2004 implementing the Framework Decision of the Council of the European Union on the European Arrest Warrant and the surrender procedures between the Member States of the European Union (the Surrender Act). Netherlands
Източник
Не
Publication Date
21.05.2012
Категории
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved