Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Law No 433 of 10 June 2003 amending the Law on the extradition of offenders and the Law on the extradition of offenders to Finland, Iceland, Norway and Sweden transposition of the Council Framework Decision on the European Arrest Warrant
Източник
Не
Publication Date
21/05/2012
Категории
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved