Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA
Източник
Не
Publication Date
17.05.2012
Категории
- Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета от 22 декември 2003 година относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография
- Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета от 22 декември 2003 година относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved