Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Notification by Sweden pursuant to Article 8(4) of the Council Framework Decision on combating the sexual exploitation of children and child pornography
Източник
Не
Publication Date
10.05.2012
Категории
- Нотификации
- Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета от 22 декември 2003 година относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография
- Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета от 22 декември 2003 година относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved